välkommen

Tillsammans med dig som hyresgäst vill vi ta hand om och utveckla Vita Björn till ett ännu bättre område. Här kommer du  löpande att hitta information om renoveringen, kunna ställa frågor och bidra med dina synpunkter.

pågående dialog

Du som bor i bostadsområdet har många kloka synpunkteroch det vill vi ta tillvara. Genom att lyssna in, diskutera och föra dialog vill vi  komma fram till en hållbar lösning. Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns hos dig och dina grannar. Därför vill vi fortsätta med dialog om hur vi kan utveckla bostadsområdet på bästa sätt.

Vi har under dialogens gång reviderat vårt ursprungliga förslag genom att införa flera olika renoveringsnivåer,  till- och frånvalsmöjligheter samt tillhörande rabattalternativ.
För att ta del av de olika alternativen se Informationsbroschyr renovering Vita Björn under fliken om renoveringen.

Senaste nytt

2018-03-28
Uppdaterad informationsbroschyr kring renoveringen Vita Björn

2017-06-01
Uppdaterad infomrationsbroschyr renovering Vita Björn

2017-02-08
Presentation från informationsmöte 8 februari 2017

2017-01-26
Inbjudan till informationsmöte

2016-12-28
Renoveringsinformation december 2016

2016-07-06
Informationsbrev avseende blankettanmälan om fel och brister

2016-06-20
Renoveringsinformation juni 2016

2016-05-18
Uppdaterad Informationsbroschyr renovering Vita Björn

2016-05-03
Inbjudan Öppet Hus

2016-02-25
Komplement till tidigare information

2016-02-10
Informationsbrev februari
Förslag presenterat för samrådsgruppen

2015-12-21
Senaste nytt i vår dialog
Informationsbrev december

2015-11-17
Uppdatering höstens dialogprocess
Informationsbrev november

2015-10-22
Informationsbrev om frågeställningar och datum för fortsatt dialog under hösten
Informationsbrev till samtliga hyresgäster om höstens dialogprocess  

2015-09-02
Sammanställning av workshop den 2 september

Nedan hittar du sammanställningen av workshopen den 2 september.
Klicka här för att läsa sammanställningen

2015-08-31
Workshop med samrådsgruppen 2 september
Onsdag den 2 september arrangeras en workshop med samrådsgruppen om den fortsatta dialogprocessen.

2015-06-24
Informationsbrev om fortsatt dialog.
Nu har informationsbrev om fortsatt dialog delats ut till samtliga hyresgäster i Vita Björn.