dialogprocess

För oss på Wallenstam är det viktigt att ta hand om våra hyresgäster. Vi vill hitta en hållbar lösning för våra hyresgäster och våra fastigheter vid Vita Björn.

Ta tillvara kloka synpunkter
Du som bor i bostadsområdet har många kloka synpunkter på hur vi kan utveckla området och det vill vi ta tillvara. Genom att lyssna in, diskutera och föra dialog tillsammans med er som bor här kommer vi fram till en hållbar lösning. Det är viktigt att ta tillvara på det engagemang som finns hos dig och dina grannar. Därför vill vi fortsätta med dialog om hur vi kan utveckla bostadsområdet på bästa sätt.

Vi har haft en dialog med hyresgäster, samrådsgruppen och hyresgästföreningen sedan i januari 2015. Utifrån de samtalen har vi tagit intryck av synpunkter som framkommit och omarbetat våra förslag utifrån dessa. Under vecka 25 2015 genomfördes fyra dialogmöten då vi visade våra omarbetade renoveringsförslag och tog intryck av synpunkter, idéer och förslag avseende renoveringen av bostadsområdet Vita Björn. Efter det har samtalen fortsatt med samrådsgruppen och vi har justerat vårt ursprungliga förslag ytterligare.

Omarbetade förslag och  tre olika rabatteringalternativ
 Vi har via dialogen justerat vårt ursprungliga förslag med fler valmöjligheter till till- och frånval samt och kompletterat med 3 olika rabatteringsalternativ för samtliga renoveringsnivåer:

  • Rabattering med 50 % av höjningen de första 10 åren.
  • Rabattering med 30 % av höjningen så länge man bor kvar.
  • Rabattering med 100 % av höjningen år 1-3, det vill säga 0 kr/mån. 50 % av höjningen år 4-6 och 25 % av höjningen år 7-10.

Vi har också justerat grundförslaget och infört tillval för renovering av allmänna utrymmen, såsom förhöjd standard i tvättstugan, nya förrådsburar och aptus i entrédörrarna samt kompletterat med rabattering enligt ovan avseende dessa tillval. Dock krävs att minst 51 % i varje fastighet vill genomföra tillvalen för att de ska genomföras.

Fortsatt dialog - tidsaspekt
Vi vill  fortsätta dialgogen med er boende och genomför i maj månad 2016 öppet hus för att gå  igenom de olika förslageb på rabattering och finnas tillgängliga för att svara på frågor. 

Vi är nu mitt i en pågående dialog, vilket gör att exakt tidpunkt för den kommande renoveringen är svår att fastslå i nuläget. En uppskattning är att kunna starta först efter sommaren 2016 med den första etappen. Innan dess kommer vi att boka personliga möten med de hyresgäster som är berörda i första etappen.
    
Har du tankar eller idéer eller vill veta mer så kontakta oss gärna på: vitabjorn@wallenstam.se

Informationstillfällen

Informationsflödet avseende Wallenstams förslag till renovering för  Vita Björn påbörjades 2013. Nedan presenteras det material som hittills har delats ut.


2017-06-01
Uppdaterad informationsbroschyr renovering av Vita Björn

2017-02-08
Presentation från informationsmöte 8 februari 2017

2017-01-26
Inbjudan till informationsmöte

2016-12-28
Renoveringsinformation dec 2016

2016-07-06
Informationsbrev avseende blankettanmälan om fel och brister

2016-06-20
Renoveringsinformation juni

2016-05-18
Uppdaterad Informationsbroschyr renovering Vita Björn

2016-05-03
Inbjudan Öppet Hus

2016-02-25
Komplement till tidigare information

2016-02-10
Informationsbrev februari
Förslag presenterat för samrådsgruppen

2015-12-21
Senaste nytt i vår dialog
Informationsbrev december

2015-11-17
Uppdatering höstens dialogprocess
Informationsbrev november

2015-10-22
Informationsbrev om frågeställningar och datum för fortsatt dialog under hösten
Informationsbrev till samtliga hyresgäster om höstens dialogprocess  

2015-09-02
Sammanställning av workshop den 2 september
Nedan hittar du sammanställningen av workshopen den 2 september.
Klicka här för att läsa sammanställningen

150831
Workshop med samrådsgruppen 2 september

150624
Informationsbrev om fortsatt dialog

150610
Dialogpåminnelse

150608
Svar gällande dialog

150601
Inbjudan till informationsmöte

150422
Statusuppdatering stamrenovering 
 
150316
Inbjudan till referensgrupp
Vita Björn

 
150204
Protokoll informationsmöte

141218
Stamrenovering informationsbrev

131111
Informationsbrev om  renovering