frågor och svar

Varför ska ni renovera vita björn?

Det finns ett stort upprustningsbehov av fastigheten. Stammarna behöver bytas (de har inte bytts sedan huset byggdes så deras tekniska livslängd är slut), allmänna utrymmen behöver upprustas och även kök och badrum skulle behöva en standardhöjning. Vi behöver som fastighetsvärd ta vårt ansvar för att ta hand om fastigheten så att den håller i ytterligare decennier framåt. 
Det finns också en stor efterfrågan för detta bland många hyresgäster.

 

Kan man som hyresgäst slippa renoveringen?

Som fastighetsföretagare  har vi ett ansvar att ta hand om fastigheten så att den håller flera decennier framöver. Vi måste ta hänsyn till såväl nuvarande som kommande hyresgäster i ombyggnadsskedet, som sker i nära dialog. Vi vill ha hyresgäster som trivs och bor kvar, men också ha lägenheter av god kvalitet och standard där våra hyresgäster vill bo i nu och i framtiden.

det är väl ert ansvar att se till att ta hand om fastigheten – hyresgästerna ska väl inte behöva betala för det?

I Sverige har vi hyressättningsmodell enligt bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyran kopplas till standard och kvalitet. Det för att man ska betala för den standard man har i aktuell lägenhet. Det innebär också att det finns lägenheter i olika prisnivåer. När vi gör en standarhöjning påverkar det bruksvärdet och därmed också hyran. Hyran sätt i förhandling mellan hyresgästföreningen och fastighetsägare utifrån bruksvärdesmodellen.

varför måste ni höja hyran?

I Sverige har vi hyressättningsmodell enligt bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyran kopplas till standard och kvalitet. Det för att man ska betala för den standard man har i aktuell lägenhet. Det innebär också att det finns lägenheter i olika prisnivåer. När vi gör en standarhöjning påverkar det bruksvärdet och därmed också hyran.

I den här fastigheten finns det en förhandlingsordning tecknad som innebär att hyresvärden ska förhandla hyrorna med Hyresgästföreningen via sitt ombud Fastighetsägarna GFR. I förhandlingen bedömer parterna bruksvärdet utifrån den standard som lägenheten får efter renoveringen. I bruksvärdet tas hänsyn till fastighetens allmänna utrymmen, fastighetens läge samt hyresvärdens förvaltningskvalitet. Lika lägenheter ska ha lika hyra enligt bruksvärdessystemet. Det innebär att parterna jämför lägenheterna efter renovering med andra likvärdiga lägenheter i närområdet.

Läs här om Hyresnämndens information om bruksvärde 

Grundprincipen i det är en att framtida standardhöjningsar inte ska belasta boende i förväg.

när startar ombyggnationen?

Ombyggnationen kommer att starta på Bangatan 37-39, cirka 50 lägenheter beräknas starta först efter sommaren 2016. Däremot startas det administrativa arbetet med till exempel  personliga möten med de hyresgäster som är berörda i första etappen.

Vad händer med de som inte kan bo kvar?

Vi tar en enskild dialog med hyresgästen ifall det önskemålet uppkommer och kommer att göra vårt bästa för att hitta en alternativ lägenhet. 

vad händer med de som har korttidskontrakt?

De har gått in i avtalet med vetskap om att det varit ett korttidskontrakt. Vi behöver ha tillgång till de lägenheterna för att kunna hantera ombyggnadsprocessen och det är därför vi hyrt ut dem på korttid.

Vad har ni för förvaltningspolicy?

Vi arbetar utifrån behovsstyrt underhåll. Det innebär att vi lägger långsiktiga planer för underhåll av fastigheterna. Vi genomför regelbundna hyresgästundersökningar, NKI (Nöjd-kund-index) som ger oss bra information om vad hyresgästerna ser som prioriterade åtgärder och det är ett bra underlag när vi gör underhållsplaner.