Renovering av vita björn

Huset du bor i har stått i 50 år och behöver nu renoveras. Nu är det dags att byta ut husets försörjningssystem (stammarna) för vatten, avlopp och el. I samband med det föreslår vi renovering i husets gemensamma utrymmen och lägenheter. Vi har tagit fram några förslag som du nu gärna får tycka till om.


FÖRSLAG

 Sedan första mötet med er boende i januari 2015 har det förts en löpande dialog mellan samrådsgruppen för området och Wallenstam. Utifrån den dialogen har vi reviderat de första förslagen, infört fler nivåer, valmöjligheter och tre olika rabatteringsalternativ. I det uppdaterade aktuella förslaget nedan kan du välja renovering i tre olika nivåer avseende just din lägenhet:
mini med endast badrum, midi med badrum och kök och maxi som omfattar hela lägenheten. För kök och badrum föreslår vi olika alternativ av kakel, klinker och utseende. 

evakueringslägenhet

Renoveringstiden beräknas till cirka sex månader för hela huset. Hur lång tid arbetet tar i just din lägenhet pågår beror bland annat på vilken nivå du väljer för renoveringen. Behovet av evakuering från lägenheterna i området kommer att se olika ut beroende på ditt val avseende renovering av din lägenhet. Vi kommer i god tid när vi väl är där i processen att genomföra samtal med varje enskild hyresgäst för bästa möjliga lösning.
 

för fortsatt dialog

Vi har tagit fram en folder med förslag till och information om  de tre olika renoveringsnivåerna med tillhörande från- och tillvalsmöjligheter samt rabattalternativ. 

Klicka nedan för att läsa foldern.